Gang van zaken

Hoe verloopt het eerste bezoek aan de podotherapeut?

Eerst start de podotherapeut met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Daarna bespreekt de podotherapeut zijn bevindingen met u. Misschien heeft u nog andere (verwante) klachten? De podotherapeut stelt vervolgens de diagnose vast. Dit gebeurt door middel van (een aantal van) de volgende onderdelen:

Inspectie

Door de anatomische stand, afwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden van uw voeten te inspecteren.

Palpatie

Door pijnklachten uit te lokken en te kijken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren. Ook is er aandacht voor pijnlijke plekken.

Functieonderzoek

Door de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten te testen. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en de enkel een centrale plaats in. Met klachten aan knieën, heupen of rug wordt het functie- onderzoek uitgebreid. In sommige gevallen voert de podotherapeut ook spiertesten uit om klachten te lokaliseren. Hierbij kijkt de podotherapeut op welke plaatsen en bij welke druk of houding pijnklachten ontstaan.

Ganganalyse

Door te kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet en eventueel naar de beweging van de knieën, heupen en romp.

Podoscopie

Een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst. De podotherapeut bekijkt hiermee de zolen van uw voeten om de drukverdeling te beoordelen.

Afdrukken/voetdrukmeting

Met een blauwdruk beoordeelt de podotherapeut de drukverdeling onder uw voet. Hierop kunt u staan of lopen.

Schoeninspectie

Slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten.

Differentiaaldiagnose

Door de waarschijnlijkheidsdiagnose maakt de podotherapeut onderscheid tussen vergelijkbare diagnoses om zo te komen tot de juiste.

 

Laatste nieuws


Donderdag 01 mei 2014
Het bestuur van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) heeft een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC) ingediend tegen enkele reclame-uitingen op de website van Stichting LOOP. De RCC heeft nu besloten dat deze reclame-uitingen onduidelijk, onjuist en zelfs misleidend zijn. Zij beveelt Stichting Loop aan geen reclame meer te maken op deze wijze. Voor meer informatie zie de site van de NVvP onder Nieuwsberichten. www.podotherapie.nl


Donderdag 10 april 2014
kijk voor meer informatie over de vergoedingen voor podotherapie per verzekeraar op www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht/


Bekijk meer nieuws

Contactgegevens

Graaf Ottostraat 58
7461 CW Rijssen
Telefoon 06 - 579 40 581
E-mail: info@podotherapierijssen.nl

Website door: